SUPREME AUDIO
การผลิตเสียงเต็มรูปแบบ

คนเราถูกแวดล้อมไปด้วยเสียงหลากหลายแทบทุก

Explore

LED WALL
เวอร์ชวล โปรดักชั่น

ผนังจอ XR LED หลัก เพดาน XR LED ผนังจอ X

Explore

ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว MOTION CAPTURE – (MOCAP)

การจับภาพการแสดงเต็มรูปแบบ เมื่อคุณทำงาน

Explore

วีดีโอ โปรดักชั่น 8K

RED MONSTRO 8K VV เซ็นเซอร์ CMOS 35.4 ล้

Explore

หุ่นยนต์ถ่ายภาพความเร็วสูง Bolt

สุพรีม สตูดิโอ นำเสนอ BOLT หุ่นยนต์ถ่ายภ

Explore

การสแกน 3 มิติและการรังวัดภาพ PHOTOGRAMMETRY

การสแกน 3 มิติและการรังวัดภาพเป็นการผสมผ

Explore